Hederstegn

Hederstegn kan tildeles medlemmer av Spansk Vannhundklubb Norge, for lang og verdifull tjeneste for klubben.

Den første tildelingen av hederstegn ble gjort på årsmøtet i 2022.

Hederstegn i
Spansk
Vannhundklubb
Norge 
er tildelt:

 

Linn Berenguer
Berit Langdahl Andresen
Laila Iversen