SVK spørreskjema 2023

Hva er vanlig hverdagsatferd hos spanske vannhunder i Norge?
Rapporten er klar!

Rapporten med analyseresultater etter den store spørreundersøkelsen, ble presentert av etolog og forsker, Kenth Svartberg, i et webinar 22. november 2023.
Det var 75 påmelde til webinaret og Svartberg gikk igjennom resultater, konklusjoner og råd på en god og pedagogisk måte. Webinaret var gratis og åpent for alle, både medlemmer og andre med interesse for rasen. 

Resultatene av spørreundersøkelsen danner et helhetlig bilde av hvordan dagens spanske vannhund i Norge oppfattes og derved et godt grunnlag for klubbens fremtidige valg og utvikling av rasen. Du kan også se hvordan din egen hund er i forhold til alle andre hunder som var med i undersøkelsen. 

Takk til alle som har bidratt!

Vi takker alle som har bidratt i spørreundersøkelsen. Dere har gjort en viktig innsats for rasen!
Alle data i rapporten er anonymisert, og ingen hund eller kennel kan identifiseres.
Vi har trukket ut og kontaktet 16 vinnere som har mottatt gavekortet sitt i posten (krevde at du fylte inn epostadressen din i spørreskjemaet).

Dataanalysen og rapporten

Vi har hatt med oss Kenth Svartberg til å hjelpe oss med å analysere svarene og lage en utfyllende rapport. Svartberg lagde i 2014 rapporten i den store undersøkelsen til Svenske Perroklubben (SPDAEK).  
Kenth Svartberg har doktorgrad i etologi og arbeider som forsker tilknyttet SLU. Han er nå med i prosjektet som evaluerer Beeteende och Personlighets beskrivning (BPH) sammen med Svenska Kennel Klubben (SKK) og Agrias forskningsfond. Se publikasjon: Nya pusselbitar rörande hundars personlighet | Agria och SKK Forskningsfond.
Kenth Svartberg er selv aktiv med hund se:  Kenth – Svartbergs Hundkunskap.

Eksempler på hva du kan få vite i rapporten:

Liker de fleste spanske vannhunder å bjeffe, eller varierer det mye?
Er de fleste veldig lettlært, eller ikke ?
Liker mange vann, eller er ikke det sant ?
Er flesteparten lite interessert i fremmede, eller stemmer det ikke?
Synes mange det er gøy å jage små dyr om de får sjans, eller ikke?
Er de fleste spanske vannhundene ganske like på mye eller er det stor variasjon?

Nøye utarbeidet spørreskjema

Spørreskjemaet vi har brukt er delvis basert på et omfattende amerikansk spørreskjema C-BARQ, brukt for å kartlegge personlighet og væremåte (atferd) hos hunder. Skjemaet er anerkjent og godt testet for bruk i forskning i mange ulike sammenhenger.  
Vårt skjema er også basert på undersøkelsen som ble  gjort av Svenska Perro de Agua Espanõl Klubben som la til og fjernet noen spørsmål fra den opprinnelige C-BARQ. Vårt skjema ligger tett opp til den svenske versjonen, med noen tilpassinger til norske forhold.  

Bakgrunn

Bakgrunnen for klubbens  SVKspørreskjemaet 2023, er at vi i dag har hatt lite helhetlig kunnskap om rasens mentalitet. 
Vi finner alle informasjon i NKKs hundebase dogweb, men hovedsakelig om slektskap, konkurranseresultater og fysisk helse. Vi søker derfor kunnskap om rasen gjennom å høre om ditt hverdagsliv med spansk(e) vannhund(er) i alle aldre.
Svarene fra spørreskjemaet gir oss alle økt innsikt i både egne hunder og alle hunders oppførsel og personlighet. Klubbens arbeid kan også bli mer målrettet med støtte i rapporten. 
Spørreskjemaet er en del av SVKs handlingsplan for fremme av god mental helse hos spansk vannhundVåre spørsmål er velkjente og mye brukt i studier av hunders personlighet rundt omkring i verden. Derfor vet vi at den etterfølgende analysen av dataene kan gi oss solid informasjon om dagens situasjon og utfordringer innen mentalitet.  
Spørsmål?  Kontakt oss på e-post: spanskvannhundklubbnorge@gmail.com