SVK spørreskjema 2023 om hverdagslivet til spansk vannhund i Norge er nå avsluttet.

Vi takker alle som har bidratt. Dere har gjort en viktig innsats for rasen.
Alle som besvarte er med på å skape et helhetlig bilde av dagens spanske vannhund i Norge og derved et godt grunnlag for klubbens fremtidige valg og utvikling av rasen.
Alle data i rapporten er anonymisert, og ingen hund eller kennel kan identifiseres.
Du vil av rapporten  kunne se hvordan din egen hund er i forholdet til alle hunder som var med i undersøkelsen.
Det blir arrangert et åpent gratis webinar hvor rapporten med  resultater, konklusjoner og råd vil bli presentert for alle.
Vi har trukket ut og kontaktet 16 vinnere som nå har mottatt gavekortet sitt i posten. 
(krevde at du fylte inn epostadressen din i spørreskjemaet).
Eksempler på hva du kan få vite og sammenligne med din egen hund:
Synes mange det er gøy å jage små dyr om de får sjans, eller ikke?
Liker de fleste å bjeffe, eller varierer det mye?
Er de fleste veldig lettlært, eller ikke ?
Liker mange vann, eller er ikke det sant ?
Er flesteparten lite interessert i fremmede, eller stemmer det ikke?
Er de fleste spanske vannhundene ganske like på mye eller er det stor variasjon?

Dataanalysen og rapporten

Vi har  med oss etolog og forsker Kenth Svartberg til å hjelpe oss med å analysere svarene og lage en utfyllende rapport. Svartberg lagde i 2014 rapporten i den store undersøkelsen til Svenske Perroklubben (SPDAEK).  
Spørsmål?  Kontakte oss på e-post: spanskvannhundklubbnorge@gmail.com
 

Bakgrunn

Bakgrunnen for klubbens  SVKspørreskjemaet 2023, er at vi i dag har lite helhetlig kunnskap om rasens mentalitet. 
Vi finner alle  informasjon i NKKs hundebase dogweb, men hovedsakelig om slektskap, konkurranseresultater og fysisk helse. Vi søker derfor kunnskap om rasen gjennom å høre om ditt hverdagsliv med spansk(e) vannhund(er) i alle aldre.
Svarene fra spørreskjemaet, vil gi oss alle økt innsikt i både egne hunder og alle hunders oppførsel og personlighet. Klubbens arbeid kan også bli mer målrettet med støtte i rapporten. 
Spørreskjemaet er en del av SVKs handlingsplan for fremme av god mental helse hos spansk vannhund Våre spørsmål til deg er velkjente og mye brukt i studier av hunders personlighet rundt omkring i verden. Derfor vet vi at den etterfølgende analysen av dataene kan gi oss solid informasjon om dagens situasjon og utfordringer innen mentalitet.  

Nøye utarbeidet spørreskjema

Spørreskjemaet vi bruker er delvis basert på et omfattende amerikansk spørreskjema C-BARQ, brukt for å kartlegge personlighet og væremåte (atferd) hos hunder. Skjemaet er anerkjent og godt testet for bruk i forskning i mange ulike sammenhenger.  
Vårt er også basert på undersøkelsen som ble  gjort av Svenska Perro de Agua Espanõl Klubben som la til og fjernet noen spørsmål fra den opprinnelige C-BARQ. Vårt skjema ligger tett opp til den svenske versjonen, med noen tilpassinger til norske forhold.