Spansk Vannhundklubb og NMBU inviterer

Spansk Vannhundklubb og NMBU inviterer alle klubbens medlemmer med hund til gratis helgesamling med sosialitetsbeskriving, foredrag og sosialt samvær
12 – 13. januar 2019 på Nebbenes Kro Nordgående 

Sammen med oss i helga er professor Frode Lingaas, veterinær Kim Bellamy og biolog Tobias Gustavsson.
Hensikten med en sosialitetsbeskriving er å danne et bilde av hundens interesse for kontakt med fremmede mennesker. Beskrivingen er rask å gjennomføre, og består av normal håndtering av hunden i form av hilsing, klapping og lek. Biolog Tobias Gustavsson fra Scandinavian Working Dog Institute, som har utviklet beskrivingen, vil være med hele helgen for å bidra i beskrivelsen av hundene.

Vi ønsker å beskrive de samme hundene både lørdag og søndag, altså bør hunder som skal delta ha anledning til å møte begge dagene. Det skal tas DNA-prøver av hundene som beskrives, og alle deltagere vil få tilbud om gratis gentest for «dilute» pelsfarge.
Lingaas og Bellamy, som jobber med genetikk hos hund på Veterinærhøgskolen, vil overvære og filme beskrivelsen av hundene. De to forsker på atferdsegenskaper, og ønsker å bidra i klubbens arbeid med sosialitetsbeskriving som en del av NKKs forskningsrådsprosjekt.
Gustavsson vil holde en intro for oss om hva som finnes av tester og beskrivinger og hvorfor de kan være gode verktøy. På ettermiddagen vil Lingaas og Bellamy forelese om spennende temaer som du velger.

Det blir en sosial og allsidig helg med temaer og demonstrasjoner.
Fullstendig program kommer snart
Har du forslag til tema eller spørsmål send ditt forslag til: spanskvannhundklubbnorge@gmail.com
Klubben dekker lunsj og møtematen for deltaker med hund.

Ta med deg hunden, gjerne både valp og voksen og kom!

Å la din hund sosialitetsbeskrives vil være et viktig bidrag til forskningen, samtidig som det gir deg nyttig kunnskap om egen hunds atferd.
Ønsker du å få hunden din sosialitetsbeskrevet og DNA-testet for dilute-gen helt kostnadsfritt, samtidig som du som eier kan delta på foredrag og møte andre vannhundeiere, håper vi du vil melde deg på!

Nærmeste overnatting er: Oslo Airport Motel, Best Western LetoHallen Hotel, Gardermoen Hotel Bed & Breakfast. Klubben er også behjelpelig med evt. privat innlosjering.