Styrereferat 2014

INFORMASJON FRA STYREREFERATENE 2014 Møte nr. 4 /2014 Tidspunkt:                                                               Onsdag 17.desember 2014 kl. 20 00 Sted:            SKYPE Tilstede:      Linn Berenguer, Berit Langdahl Andresen, Wenche Wiig, Torine Kriznik  Referent:    Torine  Sak nr.         Saksbeskrivelse  21-14        Godkjenning av referat 3-2014.  Referatet ble godkjent.   22-14         Spansk Vannhundklubb sine lover … Fortsett å lese Styrereferat 2014