Helse- og atferdsundersøkelse for spansk vannhund 2017

Rapporten for Helse- og atferdsundersøkelse for Spansk Vannhund 2017 

I undersøkelsen kom det inn hele 257 besvarelser!
Ut fra at det i 10 års perioden 2006-2015  ble registrert ca. 499 spanske vannhunder i NKK er derved prosentandel svar relativt til registreringstallene siste 10 år, på hele 48%.
 
Dette er i følge Frode Lingaas, en meget god «svarprosent» langt over det de fleste raseklubber klarer å oppnå og bør derfor gi et meget godt inntrykk av situasjonen i rasen!

Styret takker alle som har besvart undersøkelsen og som derved har gitt viktige bidrag til vårt RAS-dokument og forvaltning av rasen i Norge! Resultatene fra undersøkelsen som ble presentert på årsmøtet finner du lenger ned på siden. 
 
Litt om undersøkelsen: 
Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) utførte en helse- og atferds-undersøkelse på rasen i samarbeid med Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole og Norsk Kennel Klub. 

Undersøkelsen var åpen for alle spanske vannhunder registrert i NKK (uavhengig av medlemskap i raseklubben), også for hunder som er døde.
Dette er et godt verktøy i utformingen av RAS, samt bidrar til SVKs mål for fremtidens avl på spansk vannhund.