Helse- og atferdsundersøkelse for Spansk Vannhund 2017

Helse- og atferdundersøkelse for Spansk Vannhund 2017
Rapporten for Helse- og atferdsundersøkelse for Spansk Vannhund 2017 
 
I undersøkelsen kom det inn hele 257 besvarelser!
Ut fra at det i 10 års perioden 2006-2015  ble registrert ca 499 Spansk Vannhunder i NKK er derved prosentandel svar relativt til registreringstallene siste 10 år,på hele 48%.
Dette er i følge Frode Lingaas, en meget god «svarprosent» langt over det de fleste raseklubber klarer å oppnå og bør derfor gi et meget godt inntrykk av situasjonen i rasen!
Styret takker alle som har besvart undersøkelsen og som derved har gitt viktige bidrag til vårt RASdokument og forvaltning av rasen i Norge!
Resultatene fra undersøkelsen som ble presentert på årsmøtet finner du lenger ned på siden. 
Litt om undersøkelsen: Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) utførte en helse- og atferds-undersøkelse på rasen i samarbeid med Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole og Norsk Kennel Klub. 
Undersøkelsen var åpen for alle spanske vannhunder registrert i NKK (uavhengig av medlemskap i raseklubben) også for hunder som er døde.
Dette er et godt verktøy i utformingen av RAS, samt bidrar til SVKs mål for fremtidens avl på Spansk vannhund.