Aktiviteter 2022

Webinar

Mentalitet/personlighet.
SVK holdt gratis webinar for klubbens medlemmer 17. mars 2022. 
Jenny Lindroth var foredragsholder.
Tema var SPDAEKs reise fra 2007 til i dag og nytteverdi av BPH for alle.

Webinar

Helsa til spansk vannhund.
SVK holdt gratis helsewebinar for klubbens medlemmer,
19. mai og 13. juni 2022 på Teams.
Tema for webinaret var:
«Hvordan er helsa til spansk vannhund?» – Et illustrativt dyp-dykk i HD-, AD og øyestatistikken.

Distriktene

Aktiviteter rundt om i landet vårt.
Vi takker våre medlemmer som også i år har bidratt til trivelige og sosiale lokale småtreff og turer i klubbregi!
Send gjerne bilde og tekst fra aktivitetene til klubbens e-post, så legger vi det ut her.