Om SVK

Om Spansk Vannhundklubb Norge (SVK)

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) ble konstituert 16. august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år.

Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble Interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

Spansk Vannhundklubb Norge har som formål å:

  • Ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge
  • Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund
  • Arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder
  • Positiv utvikling av spansk vannhund herunder:
  • At avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder, rasestandard, rasens sunnhet og rasens bruksegenskaper.
  • Bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard
  • Fremme mulighetene for at barn og ungdom skal kunne jobbe med hund
  • Ivareta et godt omdømme for rasen.

Våre lover ble først vedtatt på stiftelsesmøte 16.08.2014 og godkjent av NKK i desember samme år.
Siste lovedring ble godkjent av HS, NKK 7.12.2021

LOVER FOR SPANSK VANNHUND KLUBB NORGE

Antall medlemmer i SVK fordelt etter postnummer, pr. 14.09.2023