Om SVK

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE  ble konstituert 16.august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år.

Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble Interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) har som formål å:

  • ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge
  • bidra til å fremme positive aktiviteter med hund
  • arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder
  • positiv utvikling av spansk vannhund herunder;
  • at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder, rasestandard, rasens sunnhet og rasens bruks-egenskaper.
  • bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard
  • fremme mulighetene for at barn og ungdom skal kunne jobbe med hund
  • ivareta et godt omdømme for rasen.
©️ kennel Corazoncito

VÅRE LOVER BLE FØRST VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTET  16.08.2014 OG GODKJENT AV NKK I DESEMBER SAMME ÅR.

2014 LOVER FOR SPANSK VANNHUND KLUBB

Styret består av:

Leder: Torine Kriznik, mob: 917 08 224
Nestleder: Per Stålnacke
Sekretær: Trude H. Solhaug
Styremedlem: Kjersti Pettersen
Styremedlem kasserer : Heidi Drillen
Varamedlem: Erna Larsen

Vi ønsker at du som medlem skal ha lav terskel for å kontakte oss for spørsmål og forslag til aktiviteter eller  annet som du ønsker at klubben skal ta tak i. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger!  

Kontakt styret i Spansk vannhundklubb Norge på epost til: post@spanskvannhundklubb.no