Om SVK

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE  ble konstituert 16.august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år.

Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble Interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) har som formål å:

  • ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge
  • bidra til å fremme positive aktiviteter med hund
  • arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder
  • positiv utvikling av spansk vannhund herunder;
  • at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder, rasestandard, rasens sunnhet og rasens bruks-egenskaper.
  • bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard
  • fremme mulighetene for at barn og ungdom skal kunne jobbe med hund
  • ivareta et godt omdømme for rasen.

VÅRE LOVER BLE FØRST VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTET  16.08.2014 OG GODKJENT AV NKK I DESEMBER SAMME ÅR.

NKK SIN NYE LOVMAL BLE IMPLEMENTERT I VÅRE LOVER VED VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 2018 
Og du finner de her:

2018 LOVER FOR SPANSK VANNHUND KLUBB

Styret består av:

Leder: Berit Langdahl Andresen, mob: 970 57 097
Nestleder: Torine Kriznik, mob: 917 08 224
Sekretær: Kjersti Pettersen, mob: 415 39 517
Styremedlem: Margareta Stålnacke, mob: 920 51 631
Styremedlem: Ingunn Grivi, mob: 995 24 259

Vi er godt i gang med klubbutvikling og arbeidsoppgaver. 
I dette arbeidet trenger vi  innspill fra dere som har spansk vannhund.
Det er sikkert mange som har ønsker i forhold til aktiviteter og ting de vil vi skal ha på agendaen. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger!  

Kontakt styret i Spansk vannhundklubb Norge på epost til: post@spanskvannhundklubb.no