Hvordan fremme god mental helse hos spansk vannhund

Handlingsplan 2022-2027

Planen bygger på erfaringer fra klubben og relevante analyser, studier og forskning og inneholder en 5 års handlingsplan for fremme av god mental helse hos spansk vannhund. 

Planen er laget av styret med innspill fra raserådet. Den kom i stand etter et vedtak i SVK årsmøtet 13. mars 2021 og er et dynamisk dokument som utvikles over tid. I dokumentet sier vi noe om hva en spansk vannhund skal være og hvilke utfordringer vi har knyttet til dens mentale helse. 

Handlingsplanen bygger på dokumentert kunnskap. I tillegg har vi trukket de historiske linjene fra klubbdannelsen og frem til i dag. Vi synes det er viktig å vise hva som faktisk er gjort av klubbarbeid for å fremme god mental helse hos spansk vannhund.

Vi foreslår i handlingsplanen tiltak som vi mener er viktige i klubbens fremtidige arbeid. Vi foreslår videre en tidslinje, hva som skal gjøres og hvem som skal/kan gjøre det (styret, raserådet og utvalg).