Glaukom hos spansk vannhund

Glaukom – Enkelt forklart

Glaukom er en øyesykdom som kommer av at trykket inne i øyet er for høyt. Populært kalt grønn stær. Det finnes flere årsaker til glaukom. Sekundært glaukom er glaukom som skyldes skade, infeksjon, svulst m.m. Denne typen glaukom er ikke arvelig. 

Den arvelige varianten av glaukom kalles primært glaukom. Hunder som får primært glaukom har en utviklingsfeil i øyets avløpskanaler som gjør at væsken i øyet ikke dreneres bort godt nok. Hundene som har denne feilen er mer utsatt for å få glaukom, spesielt hvis de får skader eller infeksjoner på øyet.

Den varianten av primært glaukom vi tror Spansk Vannhund er disponert for kalles trangvinklet glaukom. En hund som har trange avløpsvinkler trenger ikke å utvikle glaukom, men den har større risiko for det enn en hund med normale avløpsvinkler.

Glaukom er en svært smertefull og alvorlig sykdom. Dessverre er den også vanskelig å behandle. I de fleste tilfeller får hunden glaukom først på det ene øyet og senere på det andre. I noen tilfeller fungerer behandling med øyedråper, men mange hunder med glaukom må til slutt operere bort det affiserte øyet. Hvis det andre øyet også blir berørt kan hunden til slutt bli blind og avlivning er oftest det beste alternativet.

Symptomer på glaukom

Ta kontakt med veterinær raskt dersom du oppdager noen av disse symptomene. Symptomene kommer ofte plutselig.

  • Øyet blir rødt
  • Hunden kniper med øynene
  • Hunden virker nedstemt eller trøtt
  • Hornhinnen ser gråaktig ut

Gonioskopi

Gonioskopi er en undersøkelse som måler avløpsvinklene i øyet. Per dags dato er det den eneste undersøkelsen som kan gi oss svar på om en hund er disponert for primært glaukom eller ikke. Vi vet ikke hvor mange hunder med trange avløpsvinkler som utvikler glaukom. Tall fra andre raser er ikke nødvendigvis sammenlignbare, og det finnes lite forskning som sier noe om hvor mange hunder med trange avløpsvinkler som utvikler glaukom. I noen raser (f.eks Samojed) er frekvensen veldig lav. Mens den er høyere i andre (f.eks Flat Coated Retriever).

Når hunden gonioskoperes settes det en linse på øyet som gjør det mulig å se ned på avløpsvinkelen. Noen hunder trenger lett sedering (bedøvelse) for denne undersøkelsen. Avløpsvinkelen graderes i fire grader, fri, mild, moderat og uttalt ICAA (iridocorneal angel abnormality).

Bildet er hentet fra den engelske raseklubbens sider: link her

Bilde A viser normal avløpsvinkel.
Bilde B viser ICAA mild grad, vinkelen (PL) er noe trangere og ligamentfibrene (de mørke strekene) litt tettere.
Bilde C viser ICAA moderat grad, vinkelen er ganske trang og ligamentfibrene tettere.
Bilde D viser ICAA uttalt grad, vinkelen er svært trang og ligamentfibrene dekker hele avløpsvinkelen.

I Norge graderes ICAA etter følgende kriterier (for de spesielt interesserte)

Vurdering av resultat:
Fri: Mindre enn 50% fibrae latae, uten laminae og normal iridocornealvinkel.
Mild: Mer enn 50% fibrae latae og/eller mindre enn 25% laminae og normal iridocornealvinkel.
Moderat: 25-50% laminae og/eller trang iridocornealvinkel.
Uttalt: Mer enn 50% laminae eller lukket iridocornealvinkel

Forklaring på betegnelser:
Fibra latae: Unormalt brede pektinatligamenter.
Laminae: Større områder med unormale pektinatligamenter.
Iridocornealvinkel: Vurderes enten som normal, trang eller lukket.

Kriteriene er hentet fra øyelysernes avlsanbefalinger.

Graden av trange avløpsvinkler kan utvikle seg gjennom hele hundens liv. En hund som tidligere har hatt normal (fri) eller mild grad, kan senere i livet få en mer alvorlig grad. Utviklingen av trangvinklet glaukom er komplisert, og det er sannsynligvis flere genetiske og miljøfaktorer som spiller inn. Man har sett hunder med uttalt grad ICAA som aldri får glaukom og man har sett hunder med normal ICA som får glaukom. Det er verdt å merke seg at en hund med en grad av ICAA ikke er syk. Det blir den først dersom den utvikler glaukom.

Vi ser at hunder som er i familie med en eller flere hunder som har fått primært glaukom, oftere har unormale vinkler enn andre hunder. Hvis en av slektningene til din hund har fått primært glaukom, anbefales det på det sterkeste å ta en øyelysing med gonioskopi. 
Hvis du er usikker på om din hund har slektninger med glaukom, kan du ta kontakt med oppdretteren din eller med styret i klubben.
For alle hunder anbefales det gonioskopi hvert tredje år, eller ved 1, 4 og 7 års alder, uavhengig om de går i avl eller ikke.

Oversikt over godkjente øyelysere finner du her: https://www.vetnett.no/oyelyser/oversikt-over-autoriserte-oyelysere_2/
Ikke alle øyelysere utfører gonioskopi, ta derfor kontakt med din øyelyser før du bestiller time.

Avlsanbefalinger

Hunder med primært glaukom skal ikke brukes i avl. Det samme gjelder hunder som har fått uttalt grad ICAA.
Hunder med mild og moderat grad kan brukes i avl, men anbefales brukt mot hunder som er fri for ICAA, og kun hvis de har andre egenskaper som tjener rasen.
Hunder som er fri for ICAA kan brukes i avl.
To hunder som begge har nære slektninger med primært glaukom, uansett egen grad av ICAA, bør ikke pares med hverandre.

Tabellen viser ulike kombinasjoner og avlsanbefaling

Grønn: Ok. Gul: Ikke anbefalt. Rød: Ikke ok.

Klubbens arbeid og gonioskopiprosjektet

Gonioskopiprosjektet er et femårig prosjekt vedtatt på årsmøtet 2024. 

Dette prosjektet skal kartlegge forekomsten av ICAA (trange avløpsvinkler) på rasen over en periode på fem år. Prosjektet skal oppfordre oppdrettere til å gonioskopere alle avlsdyr, oppdretterne skal også oppfordre sine valpekjøpere til å undersøke deres hunder. 

Som insentiv til å gjennomføre disse undersøkelsene, er det vedtatt av styret at klubben sponser deler av kostnaden til undersøkelse av avlsdyr. Mer informasjon om dette finner du på gonioskopiprosjektet sin side.

For øvrig jobber gonioskopiprosjektet på oppdrag fra styret, med å lage statistikk og oversikt over alle gonioskoperte hunder og deres resultater, samt samler informasjon om hunder som har fått diagnosen primært glaukom. 

Klubben jobber også med en større helseundersøkelse som er planlagt gjennomført i 2025. Vi oppfordrer alle eiere av spansk vannhund til å registrere sin hunds kliniske diagnoser i Dogweb, dette kan du be veterinæren din om å gjøre. 

Vi har også et eget helseskjema der eiere selv kan rapportere inn bekreftede og/eller mistenkte diagnoser. Svarene som kommer inn via helseskjema blir anonymisert og brukt til statistikk, planlegging av webinarer og for å få informasjon om eventuelle arvelige sykdommer som kan oppstå på rasen.