Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) holder hannhundmønstring!

SVK ønsker å få frem flest mulig hannhunder til bruk i avl for å sikre bredest mulig genetisk variasjon i rasen.

Derfor har vi lyst til å tilby alle med hannhunder over 9 måneders alder, muligheten til å få en grundig beskrivelse (mønstring) av hunden sin gratis og uten å måtte dra på utstilling. Hannhunder med kupert hale (import) er også velkomne. SVKs raseråd ønsker å holde hannhundmønstringer rundt omkring i landet.

  • Mønstringene vil bli annonsert her og på SVK sin FB gruppe.
  • På mønstringene vil hundene bli beskrevet av anerkjente eksteriørdommere.
  • Vi tilbyr fotografering av beskrevne hunder samme dag.

Første mønstring i 2020 skulle finne sted i Larvik , den er utsatt på ubestemt tid på grunn av korona viruset. Mønstringen i Leinstrand sør i Trondheim i september er avlyst da det dessverre ikke var påmeldt hunder over 9 måneder.

Mønstringen er en del av SVK sitt arbeid med å utarbeide en hannhundliste over tilgjengelige hunder for avl. Når vi får etablert listen vil den bli publisert på klubbens hjemmeside med bilde og informasjon om hundens helsestatus.

Krav for å stå på listen er at eier er medlem av SVK og hunden oppfyller klubbens til enhver tid gjeldende avlskrav og -anbefalinger .

Har du lyst til å være med?

  • Meld deg på til Ståle Mesteig om du vil være med i Leinstrand 6. september, send epost til: smesteig@hotmail.com

Frist for påmelding er 14.mars 2020 (Larvik) og 23. august (Leinstrand).

Vi oppfordrer alle oppdrettere til å sende en fellesmail til sine valpekjøpere, slik at flest mulig hannhundeiere deltar. 
Ved deltagelse får man en nyttig beskrivelse av hunden sin og bidrar til det beste for rasen i Norge!