Spansk Vannhundklubb Norge (SVK)har gleden av å invitere til hannhundmønstring!

SVK ønsker å få frem flest mulig hannhunder til bruk i avl for å sikre bredest mulig genetisk variasjon i rasen. Derfor har vi lyst til å tilby alle med hannhunder over 9 måneders alder, muligheten til å få en grundig beskrivelse av hunden sin gratis og uten å måtte dra på utstilling. Hannhunder med kupert hale (import) er også velkomne.

SVKs raseråd arrangerer to dager med hannhundmønstring i 2020. Første mønstring  skulle finne sted i Larvik , den er utsatt på ubestemt tid pga korona viruset. Andre mønstring blir i Leinstrand sør i Trondheim lørdag 6.september. Begge mønstringer blir innendørs, og du vil få oppgitt oppmøtetid. Det vil bli gitt utfyllende informasjon i god tid før datoene. Hundene vil bli beskrevet av anerkjente ekteriørdommere.

Vi tilbyr fotografering av beskrevne hunder samme dag.

SVK vil utarbeide en hannhundliste over tilgjengelige hunder for avl. Listen vil bli publisert på klubbens hjemmeside med bilde og informasjon om hundens helsestatus.

Krav for å stå på listen er at eier er medlem av SVK og hunden oppfyller klubbens til enhver tid gjeldende avlskrav og -anbefalinger som du finner på vår hjemmeside: https://spanskvannhundklubb.no/avlsanbefaling/

Har du lyst til å være med?

  • Meld deg på til Ståle Mesteig om du vil være med i Leinstrand 6. september, send epost til: smesteig@hotmail.com

Frist for påmelding er 14.mars 2020 (Larvik) og 23. august (Leinstrand).

Vi oppfordrer alle oppdrettere til å sende en fellesmail til sine valpekjøpere slik at flest mulig hannhundeiere kan delta og få en nyttig beskrivelse av hunden sin og bidra til beste for rasen i Norge!