Styre og referater fra styremøter

Styret i SVK består av:

Leder: Trude H. Solhaug, mobil 91813275 
Nestleder og kasserer: Svein Sollie
Sekretær: Jenny Marie Savio
Styremedlem: Stein Sandvik
Styremedlem: Stine M J Heimestøl
Varamedlem: Siv Elisabeth Strøm
 
Kontakt styret i SVK på epost til: spanskvannhundklubbnorge@gmail.com
Vi ønsker at du som medlem skal ha lav terskel for å kontakte oss for spørsmål og forslag til aktiviteter eller annet som du ønsker at klubben skal ta tak i. 
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger!  

Styrereferater 2015

Styrereferat 2014