Styre og referater fra styremøter

Styret i SVK består av:

Leder: Torine Kriznik, mob: 917 08 224
Nestleder: Trude H. Solhaug
Kasserer: Heidi Drilen
Sekretær: Jenny Marie Savio
Styremedlem: Svein Sollie
Varamedlem: Linn Underhaug
Kontakt styret i SVK på epost til: spanskvannhundklubbnorge@gmail.com
Vi ønsker at du som medlem skal ha lav terskel for å kontakte oss for spørsmål og forslag til aktiviteter eller annet som du ønsker at klubben skal ta tak i. 
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger!  

Styrereferater 2015

Styrereferat 2014