Helse og avl

SVK Spørreskjema våren 2023: Hvordan er hverdagslivet til spansk vannhund i Norge?

Vi ønsker svar fra alle med spanske vannhunder (i alle aldre) både født i Norge, eksportert og importer samt avdøde hunder. Vi vil høre om hverdagslivet med hundene med søkelys på hundenes daglige oppførsel og «personlighet».
Hvordan hunden er i hverdagen sier mye om personligheten. Våre spørsmål til deg er ofte brukt i studier av hunder personlighet. Derfor vet vi at den etterfølgende analysen av dataene ved forsker Kenth Svartberg kan gi oss solid informasjon om dagens situasjon og -utfordringer.
Spørreundersøkelsen er en del av SVKs handlingsplan: «Hvordan fremme god mental helse hos spansk vannhund».

Mer info kommer!

Hvordan fremme god mental helse hos spansk vannhund?
Handlingsplan 2022-2027

Planen bygger på erfaringer fra klubben og relevante analyser, studier og forskning og inneholder en 5 års handlingsplan for fremme av god mental helse hos spansk vannhund. 

Rasespesifikk avlsstrategi for spansk vannhund av 2018 (RAS)

RAS skal gi tydelige definisjoner av målene våre som raseklubb.
Det skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden

Avlsanbefaling HD-indeks

Oppdretter bør forsøke å kombinere foreldredyr slik at sammenlagt HD-indeks for mor + far blir minst 200.

Helse- og atferdsundersøkelse for spansk vannhund 2017

Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) utførte en helse- og atferds-undersøkelse på rasen i samarbeid med Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole og Norsk Kennel Klub. Undersøkelsen var åpen for alle spanske vannhunder registrert i NKK

Statistikk - spansk vannhund

Her finner du statistikk over valpekull og importer.