Frister årsmøtet lørdag 13. mars 2021

Sted blir i Viken- området. I henhold til klubbens lover minner vi om at saker som ønskes behandlet i årsmøte må være styret  i hende innen 31.12.2020.

Forslag kan sendes til styrets leder Torine Kriznik, ved post til adresse: Toppergrenda 37, 1544 Vestby,  eller på epost til post@spanskvannhundklubb.no

Har du noen spørsmål om forslag til årsmøtet, ta gjerne en telefon til Torine på mobil: 917 08 224

Videre minner vi om at forslag til kandidater til styreverv og valgkomite må være valgkomitéen ved leder Anne Marve i hende inne 31.12.2020. 
Send forslag til kandidater  ved epost til: anne.marve@gmail.com
Har du spørsmål om valget, ta gjerne en telefon til Anne på mobil: 905 21 877avklares senere

Spansk Vannhundklubb Norge

Spansk Vannhund klubb er den offisielle raseklubben i Norge, vi samarbeider med og er underlagt Norsk Kennel klubb lover og retningslinjer. 

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE  ble konstituert 16.august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år. Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

tre små valper

Klubbklær kan du nå kjøpe på Proffsport

SVK har avtale med Proffsport på tøy med klubbens emblem på. Vi har valgt ut klær i rødt, marine og grått, men dere er selvfølgelig fri til å velge den fargen dere vil.
Vi får fast 20 % rabatt!

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på utvalget, noe som mangler, bør endres eller annet.

KORT OM SPANSK VANNHUND

  •  Hovedsakelig en sunn rase
  • Middelstor (40-50cm høy og 14-22kg)
  • En lærenem brukshund, også god familiehund
  • Lojal, lydig, munter, hardt arbeidende, vaktsom og avbalansert.
  • Pels som ikke røyter. Klippes en til to ganger i året. Kort pels trenger lite stell, mens lang pels krever ukentlig arbeid.
  • Spansk vannhund skal ha en kropp lagd for utholdenhet og arbeid og med en velbalansert psyke.
  • ensfarget, hvit, brun i ulike nyanser eller svart. To farget hvit -brun eller hvit-svart men aldri tre farget.
  • Den elsker sin eier og familie!
Det var to fine kursdager på Krokstrand i august med godt vær og vann på ei flott strand med god plass. Vi var 6 ekvipasjer av 8 påmeldte, jevnt fordelt på to dager.  Ylva Christensen som både er instruktør og selv konkurrerer i vannarbeid var vår som alltid blide og flinke instruktør. Vi var alle imponert over hundenes glede og arbeidslyst i vannet!