Raseklubben for Spansk Vannhund...

Årsmøte 30. mars 2019
INFORMASJON TIL MEDLEMMENE I SPANSK VANNHUNDKLUBB 

Klubbens årsmøte 2019 blir gjennomført lørdag 30. mars
på Nebbenes Kro Nordgående, klokken 10:30
VELKOMMEN
For ordens skyld minner vi om at det bare er medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2019 som har møte-/stemmerett på Årsmøtet, og kun medlemmer hvor betaling er registrert hos NKK vil få tilsendt innkalling og møtepapirer.
logo SVK
Velkommen til Årsmøte 2019

Spansk Vannhund klubb Norge

Spansk Vannhund klubb er den offisielle raseklubben i Norge, vi samarbeider med og er underlagt Norsk Kennel klubb lover og retningslinjer. 

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE  ble konstituert 16.august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år. Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

tre små valper

Årsmøte

Årsmøte 30. mars 2019
INFORMASJON TIL MEDLEMMENE I SPANSK VANNHUNDKLUBB 

Klubbens årsmøte 2019 blir gjennomført lørdag 30. mars på Nebbenes Kro Nordgående, klokken 10:30
VELKOMMEN

Om rasen

Den første spanske vannhund kom til Norge fra Sverige i 1999. Den var lenge en rase svært få hadde kunnskap til og de første Norskfødte valpene kom våren 2003.