Spansk Vannhundklubb Norge

Spansk Vannhund klubb er den offisielle raseklubben i Norge, vi samarbeider med og er underlagt Norsk Kennel klubb lover og retningslinjer. 

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE  ble konstituert 16.august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år. Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

tre små valper
Det var to fine kursdager på Krokstrand i august med godt vær og vann på ei flott strand med god plass. Vi var 6 ekvipasjer av 8 påmeldte, jevnt fordelt på to dager.  Ylva Christensen som både er instruktør og selv konkurrerer i vannarbeid var vår som alltid blide og flinke instruktør. Vi var alle imponert over hundenes glede og arbeidslyst i vannet!

KORT OM SPANSK VANNHUND

  •  Hovedsakelig en sunn rase
  • Middelstor (40-50cm høy og 14-22kg)
  • En lærenem brukshund, også god familiehund
  • Lojal, lydig, munter, hardt arbeidende, vaktsom og avbalansert.
  • Pels som ikke røyter. Klippes en til to ganger i året. Kort pels trenger lite stell, mens lang pels krever ukentlig arbeid.
  • Spansk vannhund skal ha en kropp lagd for utholdenhet og arbeid og med en velbalansert psyke.
  • ensfarget, hvit, brun i ulike nyanser eller svart. To farget hvit -brun eller hvit-svart men aldri tre farget.
  • Den elsker sin eier og familie!