Raseklubben for Spansk Vannhund...

Spansk Vannhund klubb Norge

Spansk Vannhund klubb er den offisielle raseklubben i Norge, vi samarbeider med og er underlagt Norsk Kennel klubb lover og retningslinjer. 

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE  ble konstituert 16.august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år. Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

tre små valper

Spesialen 2019 med NKK Cert

Rasespesialen 29. juni 2019
Utstillingen vil være på Stav i Trøndelag. 

Utstillingene vil være på ettermiddagen, vi kommer tilbake med klokkeslett men, det vil være etter kl 15:00
Dommer er Hans Almgren fra Sverige
VELKOMMEN

Om rasen

Den første spanske vannhund kom til Norge fra Sverige i 1999. Den var lenge en rase svært få hadde kunnskap til og de første Norskfødte valpene kom våren 2003.