Forside

Spansk Vannhund klubb er den offisielle raseklubben i Norge, vi samarbeider med og er underlagt Norsk Kennel klubb lover og retningslinjer. 

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE  ble konstituert 16.august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år. Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

Lær hunden din å finne sopp

Kantarellsøk i Stjørdal
Enten du er glad i sopp eller ikke, kan selve jakten på kantarellen være moro for både hund og eier.
Alle hunder trenger mentale utfordringer for å fungere på en positiv måte i hverdagen.
Kantarellsøk kan være en slik mental utfordring. Noen kaller det ren mentalhygiene! 

Kurset går over tre dager.
Fredag 9/11 teori fra kl 19:00 – 21:00
Lørdag 10/11 og søndag 11/11 blir det praktisk trening og noe teori fra kl 09:00 – 16:00

Dersom hunden har lært seg å finne kantarell, er det ikke noe problem å lære den å lete
opp og deretter markere på flere typer sopp!

Visste du at du godt kan legge grunnlaget for en perfekt kantarellsøkshund innendørs – når det
«snør kattunger ute»? Benytt sjansen til å lære deg teknikkene nå. Med kvalitet i treninga, så har du
en god kantarellsøkshund til neste høst.

Kurset er bygd opp med både teori og praksis. De praktiske delene vil foregå både innendørs og ute. 

Rabatt for medlemmer i SVK.

SPANSK VANNHUNDKLUBB HAR SOM FORMÅL Å:

 ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge.
· bidra til å fremme positive aktiviteter med hund.
· arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.
· ivareta et godt omdømme for rasen.
– positiv utvikling av spansk vannhund herunder;  at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard. rasens sunnhet og rasens bruks-egenskaper
– bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard

Spesialen 2018
Om rasen
Bli med på tur!