Rapporten er klar!

«Hva er vanlig hverdagsatferd hos norske spanske vannhunder?»
Rapporten med analyseresultater etter vårens spørreundersøkelse ble presentert av Kenth Svartberg i et webinar onsdag 22. november 2023.
 Kenth Svartberg er selv aktiv med hund, professor i etologi, arbeider på SLU som forsker og har mange prosjekter blant annet med Svenska Kennel Klubben (SKK). Det var 75 påmelde til webinaret og Kenth  gikk igjennom resultatene, konklusjonene og råd på en god og pedagogisk måte. 
Webinaret var gratis og åpent for alle, både medlemmer og andre med interesse for rasen. Kenth har gitt oss tillatelse til å ha opptaket tilgjengelig for alle som ber klubben om det ( ved epost) frem til 21.desember 2023. 

Krav til kjent DNA-status for halelengde ved import

NKKs Sunnhetsutvalg har i sitt møte 19.10.2023 behandlet og fattet vedtak i SU-sak 31/23 Krav til kjent DNA-status for halelengde ved import av raser hvor naturlig stumphale forekommer

Vedtak:  Det innføres krav til kjent DNA-status for mutasjon i T-box transcription factor T gene for individer med kort hale i raser hvor denne mutasjonen forekommer, for registrering av hunder som importeres.

Slik DNA-testing skal foregå i Norge og følge «NKKs retningslinjer for registrering av DNA-testresultater i NKKs DogWeb», tilsvarende eksisterende regler for import av stumphalede australian shepherds.  Kravet innføres for hunder som importeres f.o.m. 01.01.2024

Protokoll fra SU 5/23, sak 31-23  kan leses her

Nyheter

Kort om
spansk vannhund