Aktiviteter 2023

Webinar – presentasjon av spørreundersøkelsen

«Hva er vanlig hverdagsatferd hos norske spanske vannhunder?»
Resultatet av SVK spørreskjema 2023 ble presentert i et webinar onsdag 22. november 2023, kl. 19-21. 
Etolog og forsker Kenth Svartberg som har analysert svarene fra spørreundersøkelsen for oss, gikk igjennom resultatene med konklusjoner og råd, samt svarte på spørsmål.
Det var 75 påmeldte til webinaret som var gratis og åpent for alle, både medlemmer og andre med interesse for rasen. 

Webinar om hofteleddsdysplasi (HD)

Styret og raserådet i SVK inviterte til webinar om hofteleddsdysplasi tirsdag 19. september 2023.

Webinaret var gratis på Teams for klubbens medlemmer.

NKKs veterinær William Bredal holdt et innlegg om blant annet index og avlesning av røntgenbilder. Han snakket om HD hos spansk vannhund, hva som er bra og hva vi kan bli bedre på.
Bredal svarte også på spørsmål fra deltakere på webinaret.