Aktiviteter 2020

Vannarbeidskurs

Klubben arrangerte totalt fire Vannarbeidskurs i Vestby og Kristiansand i 2020. Instruktører var Ylva Christensen og Monica Vehus. Arrangementene samlet 17 påmeldte og hundene viste tydelig at de trivdes godt med arbeidet og kursene ga mange eiere mersmak på vannaktiviteter med sine hunder.


Blodsporkurs

Det ble gjennomført 2 helgekurs, i Ørland (Trøndelag) og i Våler (Viken). Instruktører var Berit Langdahl Andresen og Nina Hagen-Johnsrud.  Tilbakemeldingen var gode, hundene syntes dette var spennende og det ble fremmet ønsker om ytterligere kurs.