Valper og avl

SVK Avlsmål

Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) sitt mål er å fremme friske hunder, med rasetypisk preg og god mentalitet.
Det er hver enkelt oppdretter og hundeeiers ansvar at denne målsetningen blir nådd. For å nå målet er det viktig med ærlighet, respekt og samarbeid oppdrettere i imellom.

Rasespesifikk avlsstrategi for spansk vannhund (RAS)

RAS skal gi tydelige definisjoner av målene våre som raseklubb. Det skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.

Avlsanbefaling HD-indeks

Oppdretter bør forsøke å kombinere foreldredyr slik at sammenlagt HD-indeks for mor + far blir minst 200.

Valg av avlspartner – en nybegynnerguide

Her finner du en nybegynnerguide for valg av avlspartner. 

Skjema for annonsering av valpekull

Oppdrettere som er medlem av SVK, kan annonsere planlagte og fødte valpekull via klubbens hjemmeside. 

Informasjonsmateriell fra NKK

Her finner du mye nyttig informasjon fra NKK.

«Designerhund» kontra rasehund

Antallet blandingshunder øker, ikke minst de såkalte «designerhundene». Ofte gis det inntrykk av at disse hundene er garantert friske – bare fordi de er blandingshunder. Det som ikke nevnes er at helsetestingen av foreldrene ofte er svært mangelfull, og at mange av gevinstene ved krysningsavlen viskes ut av det faktum at mange av rasene som krysses er utsatt for de samme sykdommene.
Om man avler på renrasede hunder har man rasestandard, stamtavler og helsetester å støtte seg på i avlsarbeidet. Oppdretter kan derfor forutsi med rimelig stor sikkerhet hvordan hundene som avles frem vil bli. Det gir også valpekjøper forutsigbarhet.

Kjøpe spansk vannhund valp?

Å skaffe hund er en viktig avgjørelse som vil påvirke livet ditt i omtrent 10-15 år. Derfor bør du bruke hodet og ikke hjertet når du skaffer deg en firbent venn. Valg av rett rase, god forståelse for hvilket arbeid du påtar deg og en oppdretter du har tillit til gir gode forutsetninger for et godt og langt liv sammen.
Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) er underlagt Norsk Kennel Klub (NKK),  som har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge.