VANNHUND SPESIALEN - klubbens årlige utstilling med NKK certifikat

Informasjon om Spesialen 2022 kommer etterhvert her

Horten 2021

BIR og BIM
BIR: Cencerro's Rowanberry jam og BIM: Ramita de Palma Pixie

Larvik 2020

Biristrand 2020

Stav 2019