SPANSK VANNHUND SPESIALEN MED NKK CERT

Vi ønsker velkommen til klubbens fjerde offisielle utstilling for Spansk vannhund, voksne og valper.

LØRDAG ETTERMIDDAG 29. JUNI 2019
ved STAV på Malvik, like utenfor Trondheim

Det gleder oss å kunne ønske Hans Almgren fra Sverige
velkommen som dommer!

Utstillingen arrangeres etter NKK’s regler. Påmelding er økonomisk bindende.

 DET TAS FORBEHOLD OM DOMMERENDRING

PÅMELDING:

AVGIFT:

PÅMELDING og BETALINGSFRIST:

NKK på web     (www.NKK.no)                             Voksen

400,-

Innen 6. juni

Valper

250,-

Innen 6. juni

NKK på web forlenget frist

 500,-

Innen 10. juni

Utenlandske utstillere må melde på elektronisk til NKK på WEB
Manuell påmelding:

Manuell påmelding:
Forlenget frist:

Påmeldingsskjema sendes: M.Laila-iversen@hotmail.com

Påmeldingsavgiften betales inn til kto.nr.1503515493

Merk innbetalingen med reg.nr og rase.

+65,-
+165,-

Innen 6. juni
Innen 10. juni

F.o.m 3. hund med samme eier betales halv avgift (gjelder ikke valper)

BARN OG HUND, påmelding på stedet, påmeldingsavgift kr. 50,-

Er det noe du lurer på i forbindelse med utstillingen, kontakt Laila, Tlf. 95816736 eller e-post: M.Laila-iversen@hotmail.com

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG DAG I TRØNDELAG!