Bli medlem i

Spansk vannhund klubb

Meld deg inn i dag

Medlemsavgiften er kr. 275 per år for hovedmedlem pluss den obligatoriske årlige grunnkontingenten til Norsk Kennel Klub (NKK) på kr.230,- (i 2020).
Hvis flere i familien ønsker å støtte klubben er avgiften for familemedlem/husstandmedlem kr: 110,-​
Du tegner medlemskap i klubben via denne linken til www.nkk.no: .

– Har du spørsmål om medlemskap eller annet kan du kontakte klubben på epost til: post@spanskvannhundklubb.no

På Min side på NKK.no kan du melde deg inn for å betale, endre eller sjekke status på medlemskap, endre adresse, epost og legge til husstandsmedlem.  ​

Du kan også kontakte Norsk Kennel Klub på
telefon: 21 600 900  Fax: 21 600 901 Epost: info@nkk.no

Verving av valpe kjøpere

Det er nå tilrettelagt slik at oppdrettere kan verve sine valpe kjøpere.