Spansk Vannhunklubb ønsker flere distriktkontakter

Det er ikke alltid lett for et styre å » favne» alle medlemmene i vårt langstrakte land.
Vi ønsker oss derfor en mer aktiv klubb ute i distriktene med distriktskontakter som kan arrangere fellesturer, treff etc.
Retningslinjer for Distriktskontakter:– Skal være klubbens ambassadør.- Skal aktivt bruke klubbens sider (hjemmeside og fb)til å annonsere arrangement/ fortelle om arrangement som har vært.- Kan søke pengestøtte fra styret på arrangement.- Vi ønsker inntil to distriktkontakter i hvert fylke i hele Norge!

Ta kontakt  på Facebook eller send mail til styret om dette er noe du kunne tenke deg. 

Distriktskontakter

Til nå har vi følgende distriktskontakter: