SVKs distriktskontakter:

Agder

Ledig distrikt  

Buskerud

Ann Kristin Lein

Svein Sollie

Innlandet (Hedmark og Oppland)

Ledig distrikt

Møre og Romsdal

Ledig distrikt

Oslo/Akershus

Linda Kristensen      

Sylva Solås Marwoll

Nordland

Ellny Frøysa

Rogaland og Vestland

Bente B. Skattkjær 

Telemark/Vestfold

Jenny Marie Savio

Trøndelag

Brit K. Rødsjø Bakken

Østfold

Linn Berenguer

Retningslinjer for distriktskontakter:

Skal være klubbens ambassadør. Skal aktivt bruke klubbens sider (hjemmeside og fb) til å annonsere arrangement / fortelle om arrangement som har vært. Kan søke pengestøtte fra styret på arrangement.

Lyst til å bli distriktskontakt?

Det er ikke alltid lett for et styre å » favne» alle medlemmene i vårt langstrakte land.
Vi ønsker oss derfor en mer aktiv klubb ute i distriktene med distriktskontakter som kan arrangere fellesturer, treff etc.
Vi ønsker inntil to distriktskontakter i hvert fylke i hele Norge!
Er dette noe du kan tenke deg? Send oss e-post eller ta kontakt på Facebook.