Spansk Vannhunklubb ønsker flere distriktkontakter

Det er ikke alltid lett for et styre å » favne» alle medlemmene i vårt langstrakte land.
Vi ønsker oss derfor en mer aktiv klubb ute i distriktene med distriktskontakter som kan arrangere fellesturer, treff etc.
Retningslinjer for Distriktskontakter:– Skal være klubbens ambassadør.- Skal aktivt bruke klubbens sider (hjemmeside og fb)til å annonsere arrangement/ fortelle om arrangement som har vært.- Kan søke pengestøtte fra styret på arrangement.- Vi ønsker inntil to distriktkontakter i hvert fylke i hele Norge!

Ta kontakt  på Facebook eller send mail til styret om dette er noe du kunne tenke deg. 

Distriktskontakter

Våre distriktskontakter er:
Agder

Linn Underhaug  

Buskerud

Ann Kristin Lein og Svein Sollie

Hedmark

Laila Iversen

Møre og Romsdal

Tanja Lange Sedsbøe
Svanhild Garnes Rødskar

Oslo/ Akershus

Kjersti Pettersen

Rogaland og Hordaland

Bente B. Skattkjær 

Trøndelag

Brit K. Rødsjø Bakken
Marit Birgitte Thun Mesteig

Østfold

Ingunn Grivi 
Linn Berenguer

Telemark/Vestfold

Dag Runar Weholt

 

Spansk Vannhundklubb Norge, oversikt over medlemmer pr postnummer Pr. 30.10.2020

Antall medlemmer SVK

Postnummer         0- 1999                           79

Postnummer 2000 – 2999                          21

Postnummer 3000 – 3999                          46

Postnummer 4000 – 4999                          29

Postnummer 5000 – 5999                          28

Postnummer 6000 – 6999                          16

Postnummer 7000 – 7999                          33

Postnummer 8000 – 8999                          10

Postnummer 9000 – 9999                            5                         267