LOVER FOR 
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE
stiftet 16.08.2014

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 16.08.2014,
sist endret 11.03.2023