LOVER FOR 
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE
stiftet 16.08.2014

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 16.08.2014,
med seneste endring godkjent
av Norsk Kennel Klub den 07.12.2021