Verving av valpkjøpere

Verving av valpkjøpere

Det er nå tilrettelagt slik at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere inn i Spansk Vannhundklubb Norge.

 

Dette gjøres når oppdretter eierskifter valpen til ny eier (via web). Oppdretter har da mulighet til å verve valpekjøperen til den klubben de selv er medlem. Oppdretter får valget mellom å betale medlemskapet for valpekjøperen direkte i løsningen eller at valpekjøperen får tilsendt faktura.

Spanskvannhund klubb har opprettet en medlemstype «50 Klubbmedlem (vervet av oppdretter)» hvor man kan velge en kontingent som er lavere enn «40 Klubbmedlem».Grunnkontingenten vil automatisk bli lagt til dersom valpekjøper ikke er medlem i en annen klubb.

Alle som blir vervet til medlemstype «50 Klubbmedlem (vervet av oppdretter)» vil automatisk bli endret til medlemstype «40 Klubbmedlem» pr. 31.12, gjeldende for påfølgende år.

Her velger man om man vil «Melde inn» eller «Ønsker ikke medlemskap».
Når man velger «Meld inn» kan man velge om man vil sende personen en e-post med informasjon om innmeldingen eller ikke. Dersom man ikke ønsker å sende e-post må haken i «Send epost» fjernes. Vi anbefaler at man sender ut denne bekreftelsen til nyinnmeldte medlemmer.
E-posten som sendes ut ligger under, denne er lik for alle klubber og kan ikke spesial-tilpasses.

Sendt fra: Medlemsservice@nkk.no
Emne: Velkommen som medlem

Tekst:
Velkommen som medlem i NKK og Spansk Vannhundklubb Norge! Etter avtale med representant fra xxxxx (klubbnavn) er du innmeldt fra dagens dato. Som medlem i NKK og Spansk Vannhundklubb Norge har du en rekke medlemsfordeler .
Du vil motta faktura for ditt medlemskap, denne inneholder også grunnkontingenten for NKK.NKK vil sende deg tilbud om e-faktura på SMS og epost. Du kan benytte linken du mottar, eller søke opp e-faktura fra NKK i din nettbank. Dersom du velger å ikke benytte e-faktura, vil du automatisk få tilsendt faktura på epost.

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub Medlemsservice
Tlf.: 21 600 900.