Verving av valpkjøpere

Det er nå tilrettelagt slik at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere inn i Spansk vannhundklubb Norge..

Dette gjøres når oppdretter eierskifter valpen til ny eier (via web). Oppdretter har da mulighet til å verve valpekjøperen til den klubben de selv er medlem. Oppdretter får valget mellom å betale medlemskapet for valpekjøperen direkte i løsningen eller at valpekjøperen får tilsendt faktura.

Spanskvannhund klubb har opprettet en medlemstype «50 Klubbmedlem (vervet av oppdretter)» hvor man kan velge en kontingent som er lavere enn «40 Klubbmedlem».Grunnkontingenten vil automatisk bli lagt til dersom valpekjøper ikke er medlem i en annen klubb.

Alle som blir vervet til medlemstype «50 Klubbmedlem (vervet av oppdretter)» vil automatisk bli endret til medlemstype «40 Klubbmedlem» pr. 31.12, gjeldende for påfølgende år.

Her velger man om man vil «Melde inn» eller «Ønsker ikke medlemskap».
Når man velger «Meld inn» kan man velge om man vil sende personen en epost med informasjon om innmeldingen eller ikke. Dersom man ikke ønsker å sende e-post må haken i «Send epost» fjernes. Vi anbefaler at man sender ut denne bekreftelsen til nyinnmeldte medlemmer.
Eposten som sendes ut ligger under, denne er lik for alle klubber og kan ikke spesial-tilpasses.

Sendt fra: Medlemsservice@nkk.no
Emne: Velkommen som medlem

Tekst:
Velkommen som medlem i NKK og Spanskvannhundklubb Norge!Etter avtale med representant fra xxxxx (klubbnavn) er du innmeldt fra dagens dato.Som medlem i NKK og Spanskvannhundklubb Norge har du en rekke medlemsfordeler, for oversikt se:
http://web2.nkk.no/no/tjenester/medlemstjenester/medlemsfordeler/
Du vil motta faktura for ditt medlemskap, denne inneholder også grunnkontingenten for NKK.NKK vil sende deg tilbud om efaktura på SMS og epost. Du kan benytte linken du mottar, eller søke opp efaktura fra NKK i din nettbank. Dersom du velger å ikke benytte efaktura, vil du automatisk få tilsendt faktura på epost.

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub Medlemsservice
Tlf.: 21 600 900.