Om Rasen

Den første spanske vannhund kom til Norge fra Sverige i 1999. Den var lenge en rase svært få hadde kunnskap til og de første Norskfødte valpene kom våren 2003.

Spansk vannhund ble godkjent av den spanske kennelklubben i 1985 og anerkjent i FCI i 1999. Men det tok tid å få frem en rasestandard da det viste seg og være en rase med stor variasjonene avhengig av hvilke geografiske region de levde i. Hva rasen ble kalt var også avhengig av region. I Andalucia er den kjent under navnet Perro Turco (Tyrkisk hund). Andre betegnelser for rasen har vært: Lanas (Ull) Rizados (krøllete) og Pateros (Ande hund).

Den første spanske vannhund kom til Norge fra Sverige i 2000. Den var lenge en rase svært få hadde kunnskap til og de første Norskfødte valpene kom våren 2003. Skulle man ha en valp fra en norsk oppdretter for 10 år siden måtte en belage seg på å ha is i magen da bestanden var svært liten. Bestanden i Norge øker jevnt og trutt og er nå på over 500 hunder og det kommer stadig flere som også er interessert i å drive oppdrett av rasen.  

Rasebeskrivelse

Spansk Vannhund er i FCI gruppe 8 med rasenummer: 336 Opprinnelse land :  Spania

Helhetsinntrykk
Robust med gode proporsjoner, harmonisk bygning og tiltalende helhet. Atletisk med velutviklet muskulatur. Rettlinjet profil. Velutviklet syn, hørsel og luktesans.

Viktige proporsjoner
Lengde : mankehøyde = 9 : 8 Brystdybde : Mankehøyde = 1 : 2 Snutelengde : skallelengde = 2 : 3

Adferd
Lojal, lydig, munter, hardt arbeidende, vaktsom og avbalansert. Meget lærenem, tilpasser seg alle situasjoner og forhold.

Du finner hele rasestandarden her:
https://spanskvannhundklubb.no/wp-content/uploads/2018/11/Spansk-vannhund-FCI-336.pdf