Avlskrav og -anbefalinger for spansk vannhund

Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) sitt mål er å fremme friske hunder, med rasetypisk preg og god mentalitet.
Det
 er hver enkelt oppdretter og hundeeiers ansvar at denne målsetningen blir nådd. For å nå målet er det viktig med ærlighet, respekt og samarbeid oppdrettere imellom. 

Spansk Vannhundklubb Norge vil at:

•   Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel Klubs (NKK) etiske grunnregler for avl og oppdrett og i overensstemmelse med FCI’s internasjonale paringsregler.
•   Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med mål og strategi i klubbens RAS dokument, for å bevare rasen og dens egenskaper.
•   Oppdrettere har ansvar for å undersøke foreldredyrenes mentale og fysiske helse.
•   Oppdrettere plikter å sette seg inn i rasestandarden og kombinere foreldredyr av rasetypisk god kvalitet.
•   Avlsdyr skal være registrert i NKK’s register eller i registre godkjent av FCI.
•   Oppdretter må være medlem av SVK og ha betalt medlemsavgift for inneværende år for å kunne annonsere i klubben.
•   Kullet kan varsles skriftlig på eget skjema til SVK etter parring og vil deretter bli publisert på klubbens webside.

Fysisk helse
Hunder som brukes i avl skal være klinisk frisk og sunne uten tegn til sykdom.
Raseklubben forutsetter at oppdretter gjør sitt ytterste for at foreldredyr har kjent helsestatus ved parring. 

Avlskrav:
For begge avlsdyr gjelder:
1.  Skal ha kjent HD status registrert i Dogweb hos NKK ved registrering av valper.
2.  Skal ha kjent prcd-PRA gentest registrert i Dogweb hos NKK ved registrering av valper.

Avlsanbefalinger:
Klubben anbefaler oppdretter å:
1.  Ha øyenlysning ikke eldre enn 1 år ved første parring. Ved senere parring ikke eldre enn 2 år.
2.  Ha samlet HD indeks; mor + far = 200 eller bedre.
3.  Ikke bruke avlsdyr om det er utredet og har fått diagnosen allergi fra veterinær. Ved allergi reagerer immunforsvaret unormalt kraftig noe som ofte skaper problemer for hunden i form av hud og/eller mage-tarmproblematikk

Mentale egenskaper
Spansk vannhund er avbalansert og tilpasningsdyktig, og har iboende egenskaper som gjeter, jakt og vakt. Dette gjør den til en kompleks hund som krever trening og oppfølging hele livet. De ulike egenskapene kan fremkomme ulikt fra individ til individ.
Noen individer kan oppleves uinteresserte i fremmede mennesker, , noe som ikke må tolkes som en negativ egenskap, men som en del av rasens natur.
Rasen må gis mentale utfordringer helt fra valpestadiet. Sosialisering og miljøtrening anbefales å gis prioritet i treningsarbeidet i denne fasen av hundens liv.

Avlsanbefaling:
Klubben anbefaler oppdretter å:
4.   Avle på hunder med gode rasetypiske bruksegenskaper, som er avbalanserte og lærevillige.
5.   Avle på hunder med gode sosiale egenskaper.
6.   Gjennomføre NKK mentalbeskrivelse eller svenske BPH av foreldredyra
7.   Gjennomføre SVK sin sosialitetsbeskrivelse av valpene før levering.

Andre avlsanbefalinger
For begge avlsdyr anbefaler klubben at:
8.   Premiering – Utstilling.
Avlsdyr er utstilt på offisiell eksteriørutstilling etter fylte 15 måneder og har oppnådd minimum «Very Good» i premiering.
9.   Matadoravl.
Avlsdyr ikke har flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen de siste 5 årene.
For 5 års perioden 2018-2023 innebærer det om lag 25 valper per avlshund. 

Sist revidert og godkjent av styret dato: 28.04.2021