Avlsanbefaling for Spansk Vannhund

Spansk Vannhundklubb Norge(SVK) sitt mål er å fremme friske hunder, med rasetypisk preg og god mentalitet.
Det er hver enkelt oppdretter og hundeeiers ansvar at denne målsetningen blir nådd. For å nå målet er det viktig med ærlighet, respekt og samarbeid oppdrettere i imellom.

Spansk Vannhundklubb Norge ønsker at:
1. Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel Klubs (NKK) etiske grunnregler for avl og oppdrett og i overensstemmelse med FCI’s internasjonale parringsregler.
2. Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med mål og strategi i klubbens RAS dokument, for å bevare rasen og dens egenskaper.
3. Oppdrettere har ansvar for å undersøke foreldredyrenes mentale og fysiske helse.
4. Oppdrettere plikter å sette seg inn i rasestandarden og kombinere foreldredyr av rasetypisk god kvalitet.
5. Avlsdyr må være registrert i NKK’s register eller i registre godkjent av NKK.
6. Oppdretter må være medlem av SVK og ha betalt medlemsavgift for inneværende år.
7. Kullet kan varsles skriftlig på eget skjema til SVK etter parring og vil deretter bli publisert på klubbens webside.

Fysisk helse
Hunder som brukes i avl skal være klinisk frisk og sunne uten tegn til sykdom.
For begge avlsdyr gjelder:
1. Må ha kjent HD status i NKK ved parring.
2. Bør ha samlet HD indeks; mor + far = 200 eller bedre.
3. Må ha kjent prcd-PRA gentest registrert i NKK ved parring.
4. Må ha øyelysning som ikke er eldre enn 1 år.

Mental helse
Reserverthet i rasen er en utfordring og arvelighet på sosiale egenskaper er høy.
Prosjektet SOSIALITETSBESKRIVING gjennomføres i 2018-2019 og er et samarbeid forankret i Spansk Vannhundklubb Norge og Kim Bellamys forskning på sosial adferd hos hund under NKKs forskningsrådsprosjekt. Du vil finne all informasjon om prosjektet på klubbens hjemmeside i løpet av november 2018.
– Det er ønskelig at alle avlsdyr gjennomfører SVK sin sosialitetsbeskriving eller offisiell mentalbeskrivelse før sin første parring.
Fordi; Valg av en mer sosial partner til en reservert avlshund (vil over tid gi) gi oss færre svært reserverte hunder (jamfør avlskonsulent Kim Bellamy).
– Valpens sosialitet er arv fra foreldrene, derfor er det ønskelig at oppdretter gjennomfører sosialitetsbeskriving på sine valper før levering. Dette gir oppdretter en viktig helhetsvurdering av kullet, og ikke minst, viktig avlsinformasjon tilbake til klubben.
– Videre vil viktig informasjon om både arv og miljø om valpen også beskrives ved 6 måneders alder pluss en gang senere (etter 2år)

Premiering – Utstilling
Begge avlsdyrene bør være utstilt på offisiell utstilling etter fylte 15 måneder og ha oppnådd minimum «Very Good» i premiering.
Andre begrensninger
Matadoravl: En avlshund bør ikke ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen de siste 5 årene.