Årsmøter

Årsmøtet 2021 ble et digitalt på Zoom lørdag 13. mars 2021 kl. 11:00.

Alle medlemmer fikk  tilsendt fullstendig årsmøteinnkalling på epost den 14.februar. Du finner også årsmøteinnkallingen 2021 med vedlegg her

Årsmøteprotokollen finner du her.
03.13.2021 Protokoll for SVK Årsmøtet2021 – signed

ÅRSMØTER Spansk Vannhundklubb Norge

2020

Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2020 ble avlyst. 

På styremøte 26. mars ble det vedtatt at årsmøte i klubben blir avlyst grunnet Covid -19. Vedtaket er i henhold til NKKs nye reviderte retningslinjer for avholdelse av årsmøter. Ny dato for årsmøte ble berammet til lørdag 13. mars 2021.

2020 Årsberetning med revisors beretning.

Revisors beretning 2020 med noter. 

2019   

Årsmøtet ble avholdt lørdag 30. mars

2019 Årsmøteprotokoll SVK

2018
Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2018 ble avholdt lørdag 10. april 2018
2018 Årsmøteinnkalling SVK
2018 Årsmøteprotokoll 10 mars

2017
Årsmøte innkalling og protokoll 2017
Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2017 ble avholdt mandag 03. april 2017

2017 Årsmøteinnkalling SVK 
2017 årsmøteprotokoll

2016
Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2016 ble avholdt søndag 17. april 2016
2016 Årsmøteinnkalling SVK Årsmøteprotokoll 2016

2015
Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2015 ble avholdt lørdag 21. mars 2015.

2015 Årsmøteinnkalling SVK

2015 Årsmøteprotokoll SVK 21.mars 2015 

2014
Innkallingen til Årsmøtet 2014 finner du her:
konstituerende møte 16.08. 2014