Årsmøter

Årsmøter i SVK

2024
Årsmøtet i SVK avholdes lørdag 16. mars 2023
Årsmøteinnkalling 2024
Årsmøte protokoll 2024
2023
Årsmøtet i SVK ble avholdt lørdag 11. mars 2023
Årsmøteinnkalling 2023
Årsmøte protokoll 2023
2022
Årsmøtet i SVK ble avholdt lørdag 26. mars 2022
Årsmøteinnkalling 2022
Årsmøte protokoll 2022
2021
Årsmøtet i SVK ble avholdt lørdag 13. mars 2021
Årsmøteinnkalling 2021
Årsmøte protokoll 2021
2020
Årsmøtet i SVK 2020 ble avlyst.
På styremøte 26. mars ble det vedtatt at årsmøte i klubben ble avlyst grunnet Covid -19. Vedtaket er i henhold til NKKs nye reviderte retningslinjer for avholdelse av årsmøter. Ny dato for årsmøte ble berammet til lørdag 13. mars 2021.
Årsberetning med revisors beretning 2020.
Revisors beretning 2020 med noter. 
2019
Årsmøtet i SVK ble avholdt lørdag 30. mars 2019
Årsmøte innkalling SVK
Årsmøteprotokoll SVK 2019
2018
Årsmøtet i SVK ble avholdt lørdag 10. april 2018
Årsmøteinnkalling SVK 2018
Årsmøteprotokoll 10 mars 2018
2017
Årsmøtet i SVK ble avholdt mandag 3. april 2017
Årsmøteinnkalling SVK 2017
Årsmøteprotokoll 2017
2016
Årsmøtet i SVK ble avholdt søndag 17. april 2016
Årsmøteinnkalling SVK 2016
Årsmøteprotokoll 2016
2015
Årsmøtet i SVK ble avholdt lørdag 21. mars 2015
Årsmøteinnkalling SVK 2015
Årsmøteprotokoll SVK 2015
2014
Konstituerende møte ble avholdt 16. august 2014
Protkoll konstituerende møte SVK 2014