Glaukom - gonioskopiprosjekt

Det er gonioskopert 49 hunder per 1. mai 2024.

De siste 10 årene er det samlet født i (og importert til) Norge flere enn 1100 spanske vannhunder. 

Det er viktig at vi nå får inn mer data om flere gonioskoperte avlsdyr og avkom fra forskjellige linjer og familier slik at vi får svar på spørsmålene : 

  • Hvor utbredt er unormale avgangsvinkler (ICAA) i øyne hos alle linjer og familier av spanske vannhunder i Norge per nå?
  • Hvor vanlig er det at hunder som gonioskoperes med resultat «uten anmerkning» (Unaffected) på ECVO-skjemaet, utvikler unormale avgangsvinkler senere i livet?
  • Hvor mange spanske vannhunder utvikler primært glaukom og hvor gamle er de da?

Gonioskopiresultater per 1. mai 2024

Denne oversikten vil vi oppdatere hver måned

Aldersfordeling av gonioskoperte hunder i 2024 (per 1. mai):

Prosjektteamet er nå i ferd med å ferdigstille brev (epost) som skal sendes til alle oppdrettere av spansk vannhund.