Årsmøte avholdes 16. mars 2024 – forslagsfrist 17. februar.

Spansk Vannhundklubb Norge avholder digitalt årsmøte lørdag 16. mars 2024.

Vil du være med å bidra aktivt i klubbarbeidet - eller vet du om andre medlemmer vi kan spørre?

Frist for å fremme forslag på kandidater og saker til årsmøtet er 17. februar 2024.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styret: spanskvannhundklubbnorge@gmail.com 
Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen v/Elisabeth Sollie Monclair: elissoll@online.no (tlf. 917 19 315)

Det sittende styret har bestått av:
Leder: Torine Kriznik (på valg)
Nestleder: Trude H. Solhaug (ikke på valg)
Styremedlem og Kasserer: Heidi Drilen (på valg)
Styremedlem og Sekretær: Jenny Marie Savio (ikke på valg)
Styremedlem: Svein Sollie (ikke på valg)
Varamedlem:  Linn Underhaug – t.o.m. høsten 2023 (på valg)

Revisor: Bernt Bjerkreim (ikke på valg)
Vararevisor: Brit K. Bakken (på valg)

Valgkomité:
Medlem: Elisabeth Sollie Monclair (på valg)
Medlem: Bente Brosvik Skattekjær (ikke på valg)
Medlem: Lars Frøysa (ikke på valg)
Varamedlem: Bente Eliassen (på valg)

%d bloggere liker dette: