Årsmøte avholdes digitalt 11. mars 2023

Spansk Vannhundklubb Norge avholder digitalt årsmøte 11. mars 2023. Frist for å fremme forslag på kandidater og saker til årsmøtet er 11. februar 2023.Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til styret: spanskvannhundklubbnorge@gmail.comForslag på kandidater sendes til valgkomiteen v/Elisabeth Sollie Monclair: elissoll@online.no Det sittende styret har bestått av:Leder: Torine Kriznik (på valg)Nestleder: Trude H. Solhaug (på valg)Styremedlem …

Årsmøte avholdes digitalt 11. mars 2023 Les mer »