Glaukom og gonioskopiprosjektet

I tråd med årsmøtevedtak 16. mars 2024, har styret i SVK opprettet et gonioskopiprosjekt med eget prosjektteam.

Det er et 5 årlig prosjekt, hvor klubben som et incentiv gir økonomisk støtte ved gonioskopering av avlshunder i rasen. Refusjonen er på kr 500 av kostnaden ved gonioskopering. Se kriterier som må oppfylles for refusjon via lenka lenger ned. Oppdrettere oppfordres samtidig til å be eiere av hunder fra eget oppdrett om å utføre øyelysing med gonioskopering.

Bakgrunnen for prosjektet er at det er oppdaget noen hunder med øyesykdommen glaukom (grønn stær) hos spanske vannhunder. Foreløpig er det snakk om svært få hunder i forhold til den totale populasjonen i Norge, men siden primært glaukom er arvelig og en alvorlig sykdom, ønsker vi å kartlegge. Målet for kartleggingen er blant annet å finne ut hvor mange hunder gonioskopert med mild, moderat og uttalt grad av ICAA (unormalt trange avløpsvinkler) som utvikler primært glaukom, samt slektskap. Vi vet for lite om dette hos vår rase i dag. En hund med en ICAA grad er ikke syk, men den er mer utsatt for å utvikle glaukom og dermed bli syk. 

Vi håper gonioskopiprosjektet vil gi oss økt informasjon og data fremover. Da er det avgjørende at oppdrettere samles om prosjektet og at flest mulig gonioskoperer hundene sine

 
%d bloggere liker dette: