Helse

Glaukom og gonioskopiprosjektet

I tråd med årsmøtevedtak 16. mars 2024, har styret i SVK opprettet et gonioskopiprosjekt med eget prosjektteam. Det er et 5 årlig prosjekt, hvor klubben som et incentiv gir økonomisk støtte ved gonioskopering av avlshunder i rasen. Refusjonen er på kr 500 av kostnaden ved gonioskopering. Se kriterier som må oppfylles for refusjon via lenka …

Glaukom og gonioskopiprosjektet Les mer »

SVK helseskjema

SVK har opprettet et helseskjema. I dette skjemaet kan alle eiere av spanske vannhunder informere om sin hunds kliniske helse til klubben.  Alt kan rapporteres inn. Det er viktig å spesifisere om det er en ferdig utredet diagnose satt av veterinær eller noe du selv observerer.  Informasjonen mottas av styret og raserådet. Den vil bli …

SVK helseskjema Les mer »

Webinar om øyelidelser og -sykdom hos spansk vannhund

Styret og raserådet i SVK inviterer alle spanske vannhundeiere til en praktisk og faglig  prat om øyelidelser og –sykdom hos spansk vannhund  Tirsdag 12. mars kl. 19:00-20:15 på TEAMS.  Påmeldingsfrist er  utgangen av 10. mars.   Meld på her Deltakerne får tilsendt epost med en lenke til TEAMS senest kl. 15 samme dag som webinaret.

Hva er vanlig hverdagsatferd hos spanske vannhunder i Norge?

Rapporten med analyseresultater etter den store spørreundersøkelsen 2023, ble presentert av etolog og forsker, Kenth Svartberg, i et webinar 22. november. Det var 75 påmelde til webinaret og Svartberg gikk igjennom resultater, konklusjoner og råd på en god og pedagogisk måte. Webinaret var gratis og åpent for alle, både medlemmer og andre med interesse for rasen.  …

Hva er vanlig hverdagsatferd hos spanske vannhunder i Norge? Les mer »

Krav til kjent DNA-status for halelengde ved import

NB! Kravet er utsatt grunnet saksbehandlingsfeil hos NKK Norsk Kennel Klub ønsker å informere alle raseklubber som kan berøres av følgende registreringskrav vedrørende stumphale: Det innføres krav til kjent DNA-status for mutasjon i T-box transcription factor T gene for individer med kort hale i raser hvor denne mutasjonen forekommer, for registrering av hunder som importeres.Slik …

Krav til kjent DNA-status for halelengde ved import Les mer »

SVK inviterer medlemmene til webinar om HD

Styret og raserådet i Spansk Vannhundklubb Norge inviterer til webinar om hofteleddsdysplasi (HD)tirsdag 19. september 2023. Kl. 18:00-21:00 Dette er et gratis webinar på Teams for klubbens medlemmer. Du melder på via denne lenka. Vi har fått med oss NKKs veterinær William Bredal, til å holde et innleggom blant annet index og avlesning av røntgenbilder.  Bredal har …

SVK inviterer medlemmene til webinar om HD Les mer »

SVK spørreskjema er avsluttet

SVK spørreeskjema 2023 om hverdagslivet til spansk vannhund i Norge er nå avslutet. Vi takker alle som har bidratt. Dere har gjort en viktig innsats for rasen. Alle som besvarte er med på å skape et helhetlig bilde av dagens spanske vannhund i Norge og derved et godt grunnlag for klubbens fremtidige valg og utvikling …

SVK spørreskjema er avsluttet Les mer »