Oversikt over oppdrettere som er medlem av
Spansk vannhundklubb Norge 2019

Østlandet

Vestlandet

Midt og Nord-Norge

Utenlandske raseklubber

Avlsstrategi
Avls anbefaling
Raseråd