Krav til kjent DNA-status for halelengde ved import

NB! Kravet er utsatt grunnet saksbehandlingsfeil hos NKK

Norsk Kennel Klub ønsker å informere alle raseklubber som kan berøres av følgende registreringskrav vedrørende stumphale:
Det innføres krav til kjent DNA-status for mutasjon i T-box transcription factor T gene for individer med kort hale i raser hvor denne mutasjonen forekommer, for registrering av hunder som importeres.
Slik DNA-testing skal foregå i Norge og følge «NKKs retningslinjer for registrering av DNAtestresultater i NKKs DogWeb», tilsvarende eksisterende regler for import av stumphalede
australian shepherds.
Kravet innføres for hunder som importeres f.o.m. 01.01.2024.
Endringen vil tre i kraft umiddelbart fra vedtaket ble fattet.
%d bloggere liker dette: